JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
กศน.อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานร้านหนังสือ พนักงานขายเครื่องสำอาง พนักงานจัดของ

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น นาหม่อม
สงขลา
(ต.คลองหอยโข่ง, อ.คลองหอยโข่ง)

พนักงานขาย

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ 
รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
สงขลา
(ปาดังเบซาร์, สะเดา)

PC

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์คำนาน 
รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
สงขลา
(ปาดังเบซาร์, สะเดา)

พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย,ธุรการ,พนักงานต้อนรับ

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
St Theresa international college
สงขลา
(ตำบลบ่อยาง, เมืองสงขลา)

พนักงานขับรถ

22 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
สะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
สงขลา
(เมือง, สงขลา)

ค้าขาย

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
สงขลา
(ต.สะกอม, อ.เทพา)

พนักงานขับรถ

22 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกโรงเรียนหาดใหญ่
สงขลา
(ต.น้ำน้อย, อ.หาดใหญ่)

พนักงานขาย pc /พนักงานขับรถ /ยาม ร.ป.ภ

21 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์ / ทั่วไป 
เทพพิทยาภาณุมาศ
สงขลา
(ท่าม่วง, เทพา)

ผู้จัดการฝึกหัด

21 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา
(เกาะแต้ว, เมืองสงขลา)

พนักงานธุรการ,พนักงานธนาคาร

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยาดรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ภาค กศ.บป)
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานทั่วไป

20 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

20 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ธุรกิจคหกรรม 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษนิกร
สงขลา
(ทุ่งตำเสา, หาดใหญ่)

พนักงานทั่วไป

20 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุไหโก-ลก
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจะนะวิทยา
สงขลา
(เกาะสะบ้า, เทพา)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
รร.เหนือคลองประชาบำรุง
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.พะตงประธานคีรีวัฒิน์
สงขลา
(ต.บ้านพรุ, อ.หาดใหญ่)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.