JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

19 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

18 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา การตลาด 
ปัญญาภิวัฒน์
สงขลา
(ห้วยลึก, ควนเนียง)

พนักงานขาย

18 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ไม้แก่นประชาอุทิศ
สงขลา
(สะพานไม้แก่น, จะนะ)

แคชเชียร์,พนักงานขาย

17 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน จ.ปัตตานี
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนังงานขาย

17 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย,การตลาด,PCสินค้า

16 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.มูฮัมมาดียะห์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

16 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
เจริญศาสตร์
สงขลา
(วังใหญ่, เทพา)

พนักงานขายโทรศัพท์

16 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกสถานที่
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญา)

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยในครัว แคชเชียร์

15 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สหศาสตร์วิยาคาร
สงขลา
(ต.ควนลัง, อ.หาดใหญ่)

ทำสวน

14 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านล่องควน
สงขลา
(ตำบล คูหา, อำเภอ สะบ้าย้อย)

การขาย

13 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
กศน.สิงหนคร
สงขลา
(วัดขรุน, สิงหนคร)

พนักงาน

13 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา
สงขลา
(ฉลุง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย แคชเชียร์ โอเปอเรเตอร์ PC

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
(, ไทย)

พนักงานสต็อกสินค้า พนักงานคลังสินค้า

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ดารุลฮูดาห์ วิทยาจ.ยะลา
สงขลา
(ฉลุง, หาดใหญ่)

พนักงาน

12 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
สภาราชินีตรัง
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

12 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
สงขลา
(ทุ่งเสา, หาดใหญ่)

พนักงานขายอะไหล่ยนต์

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี)
สงขลา
(ทุ่งตำเสา, หาดใหญ่)

จบ.ม.3 ภาคบังคับ

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียรบ้านหน้าวัดโพ
สงขลา
(โคกม่วง, คลองหอยโข่ง)

ทุกตำแหน่งค่ะ

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศาสน์สามัคคี
สงขลา
(เทพา, เทพา)

บริการ

11 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา สามัญ 
ก.ศ.น
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.