JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

24 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสมารคุณวิทยาทาน
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานทั่วไป

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ซอฟแวร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
สงขลา
(ปาดังเบซาร์, สะเดา)

พนักงานเสริฟอาหาร และรับออเดอร์

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(, เมืองสงขลา)

พนักงานขาย..พนักงานทั่วไป

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
สงขลา
(ต.โคกม่วง, อ.คลองหอยโข่ง)

ชงกาแฟ

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล
สงขลา
(ทุ่งใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเกี๋ยงคุรุราษวิทียา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย การตลาด

22 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานขาย

22 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน.ดอนตาล
สงขลา
(ฉลุง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย หรือพนักงานทั่วไป

22 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.หาดใหญ่
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

เร่งรัดหนี้สิน

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานทั่วไป

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-ทั่วไป 
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนตะโหมด
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานขาย ผู้จัดการ พนักงานบริการ

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขับรถ

20 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนศรีนคร มูลนิธิ
สงขลา
( คลองแห, หาดใหญ่)

PC พนักงานขาย พนักงานขับรถ

20 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านขลอด
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

19 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
แสงประธีปวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนังงานส่งของ พนักงานขาย, พนักงาน

18 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนเทพา
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

งานขาย, และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

18 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา อื่น 
การศึกษานอกโรงเรียน กองบิน2
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.