JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน , เสริฟ , อื่นๆ.

15 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย,ธุรการ,คีย์ข้อมูล,ออฟฟิต

15 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
กศน.สงขลา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

งานขับรถ

15 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา
(ต.บ้านนา, อ.จะนะ)

งานด้าน service

15 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิเทศธุรกิจจีน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานแน่ะนำบัตรเคดิต

15 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สงขลา
(สทิงหม้อ, สิงหนคร)

วิทยาศาสตร์

14 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(บ้านหาร, บางกล่ำ)

พนักงานขาย

13 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(ลำไพล, เทพา)

พนักงานขาย

13 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

ประชาสัมพันธ์ การตลาด ธุรการ

12 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

ผู้ช่วยผูจัดการ/พนักงานขาย

12 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา คุณภาพชีวิต 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สงขลา
(คูเต่า, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร บ้านบางกระบือ
สงขลา
(ทุ่งรี, หาดไหญ่)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนพาณิชยการณ์หาดใหญ่
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

ผู้ช่ววยผู้จัดการ

11 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมืองสงขลา)

พนักงานขาย,พนักงานประจำร้าน,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานชงกาแฟ และงานอื่นๆๆ

10 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.สมานคุณวิทยาทาน
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

10 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
_
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

10 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
รร รุ่งโรจน์วิทยา
สงขลา
(ท่าหมอไทร, จะนะ)

พนักงานขาย

9 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สายสามัญ (คณิต-อังกฤษ) 
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(พังลา, สะเดา)

พนักงานขาย

8 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(ชุมพล, สทิงพระ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.