JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนังงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กอบกาญศึกษามูลนิธิ
สงขลา
(หาดใหญ่, ่หาดใหญ่)

ธุรการด้านเอกสาร,พนักงานประจำออฟฟิต,ครูอนุบาล

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
พะตงวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(พังลา, สะเดา)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ตรวจค้นx-ray,พนักงานทีั่วไป

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(ปาเังเบซาร์, สะเดา)

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน ปปส. (พื้นที่ จ.สงขลา)

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมืองสงขลา)

พนักงานขายโทรศัพท์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานธุรการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานขับรถ

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การโรงแรมและบริการ 
วิทยาลัยอาชีวสงขลา
สงขลา
(เกาะแต้ว, เมือง)

Safety Officer

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สงขลา
(พะวง, เมือง)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สามัญ 
กศน.อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

ทั่วไป

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
หาดใหญ่เทคโนโลยี
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ท่าใหญ่วิทยา
สงขลา
(ปริก, สะเดา)

พนักงานขาย

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

รปภ.ท่าอากาศยานภูเก็ต

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.ชะแล้
สงขลา
(ชะแล้, สิงหนคร)

พนักงานขาย

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา สายศิลป์ศาสนา 
โรงเรียนบุสตานุดดีน
สงขลา
(นาทับ, จะนะ)

พนักงานขาย งานบริการ ประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น หาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
สงขลา
(นาทับ, จะนะ)

เสิร์ฟ ล้างจาน

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศาสนบำรุง
สงขลา
(บ้านนา, จะนะ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.