JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานประจำ คีข้อมูล ธุรการ

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คณิต อังกฤษ 
คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาานราฎนิกร
สงขลา
(พิจิตร, นาหม่อม)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สงขลา
(พังยาง, ระโนด)

บรีการ

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(ลำไพล, เทพา)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา บัญชี 
ระโนดวิทยา
สงขลา
(ต.ท่าหมอไทร, อ.จะนะ)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

ร.ปภ และพนักงานเร่งรัดหนี้สิน

20 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ก.ศ.น อำเภอนาทวี
สงขลา
(สะท้อน, อ.นาทวี)

ช่างเชื่อม

19 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา 
ว.ค
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

Logistic and other

19 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สงขลา
(หัวเขา, สิงหนคร)

พนักงานฝ่ายผลิต

19 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนจะนะวิทยา
สงขลา
(สะกอม, จะนะ)

พนักงานขาย

17 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์20
สงขลา
(คูหาใต้, รัตภูมิ)

พนักงานขาย

16 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สันติศาสตร์ศึกษา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ผู้จัดการสาขา/เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

16 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา การบริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนักงานขาย

15 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สงขลา
(สำนักขาม, สะเดา)

พนักงานประจำ

15 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา - 
กศน.เขตจอมทอง
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงานคลังสินค้า,เช็คสต๊อก,แคชเชีย,พนักงานเสริฟ

15 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
สงขลา
(บ้านนา, จะนะ)

ผู้ช้วยพยาบาล

15 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบำรุงศาสน์
สงขลา
(สทิ้งหม้อ, สิงหนคร)

พนักงานขาย

14 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

การขาย

13 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประธานคีรีวัฒน์
สงขลา
(พะตง, หาดใหญ่)

ขับรถ

13 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา สายศิลป์ทั่วไป 
เทพพิทยาภาณุมาศ
สงขลา
(ท่าม่วง, เทพา)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.