JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

24 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบบางกล่ำ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขับรถประจำสงขลา

24 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ก ศ น สงขลา
สงขลา
(จะโหนง, จะนะ)

พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
บริหารธุรกิจ
สงขลา
(คลองแห, หาดใญ่)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,บุคคล,

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(บางเหรียง, ควนเนียง)

การตลาด,ผู้ช่วยผู้จัดการ

23 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจอิสลาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สงขลา
(ต.ควนลัง, หาดใหญ่)

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

22 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(ม่วงงาม, สิงหนคร)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

22 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงาน เสิร์ฟ พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

22 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.ธารโต
สงขลา
(เขารุปช้าง, เมือง)

พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(คูขุด, สทิงพระ)

12000

21 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
สงขลา
(ลำไพล, เทพา)

พนักงานคลังสินค้า

21 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านจรเข้สามพัน
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปอพาร์ทเม้นท์

21 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)

พนักงานขับรถ

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(พะตง, หาดใหญ่)

พนักงานบริการหน้าร้าน The pizza c0mpany สาขาหาดใหญ่

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานทำอาหาร The pizza company สาขา หาดใหญ่

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานคลังสินค้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

18 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ 
ร.ร.เทคนิคไทยบัณฑิต
สงขลา
(ม่วงงาม, สิงหนคร)

ทุกงาน

18 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ช่างทองหลวง 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงานคลังสินค้า

18 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านจรเข้สามพัน
สงขลา
(บ้่่านพรุ, หาดใหญ่)

แม่บ้าน

18 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สงขลา
(ท่าม่วง, เทพา)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.