JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

25 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
สงขลา
(ต.ฉลุง, หาดใหญ่)

pc

24 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.สุไหงปาดี
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขายในห้าง pc

24 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ เเละบริกา

24 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อน)

พนักงานเสริฟ,ชงกาแฟ

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดาวนายร้อย
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนง.ขับรถ

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(หัวเขา, สิงหนคร)

แม่ครัว ผู้ช่วยกุ๊ก

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดเทพชุมนุม
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
สงขลา
(ต.นาหว้า, อ.จะนะ)

พนักงานขับรถ

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนคีรีราษพัฒนา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

แคชเชียร์ ,พนักงานขาย

22 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
สงขลา
(ฉลุง, หาดใหญ่)

พนักงานเสิร์ฟ

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
วรนารีเฉลิม
สงขลา
(บ่อแดง, สทิงพระ)

พนักงานขาย

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์ กศน.อำเภอรัตภูมิ
สงขลา
(เขาพระ, รัตภูมิ)

ธุรการ

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยอุดมศึกษา
สงขลา
(เขาพระ, รัตภูมิ)

การตลอด

20 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศ่สตร์
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

ช่างเชื่อม

20 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทิพพากรวิทยาการ
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงานขาย แคทเชียร์

19 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกโรงเรียน จ.กระบี่
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงานขาย,ธุรการ

18 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(ปาดังเบซาร์, สะเดา)

BA

17 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
สงขลา
(ต.ปริก, อ.สะเดา)

พนักงานขับรถ

17 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สงขลา
(ควนลัง, ห่ดใหญ่)

เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

17 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(คูขุด, สทิงพระ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.