JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย เร่งรัดหนี้สิน

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
ม.หาดใหญ่
สงขลา
(ควนลัง, หาดมหญ่)

พนักงานทั่วไป

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ภาค กศ.บป)
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขับรถ

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(พังลา, สะเดา)

คอม

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ระโนด
สงขลา
(ปากเเตระ, ระโนด)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ปรึกษาการขาย จัดซื้อจัดจ้าง ฯ

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
สงขลา
(รำแดง, สิงหนคร)

ช่างศิลป์

18 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลปกรรมไทยโบราณ 
วิทยาลัยในวังชาย
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ)

พนักงาน

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คณิค อังกฤษ 
โรงเรียนวิไลเกียรติอปถัมย์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ขับรถ

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงวชิรานุกูล
สงขลา
(ทุ่งหวัง, เมือง)

พนักงานขาย

17 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(เกาะสะบ้า, เทพา)

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการทางจุลชีววิทยา,นักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา,QC,QA

17 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

พนักงานขับรถ

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ไทย สังคม 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ด้านโลจิสติกส์

17 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

ทำอาหาร

16 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ชุมชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(บางกล่ำ, บางกล่ำ)

พนักงานขาย

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร บ้านตลิ่งชัน
สงขลา
(, สงขลา)

ขับรถ

15 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี)
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เร่งรัดหนี้สิน

15 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(พังลา, สะเดา)

Cell center

15 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สงขลา
(นำ้น้อย, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

15 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงงานทำขนมมิสเตอร์โดนัท

14 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พะตงประธานคีรีวัฒน์
สงขลา
(ทุ่งหมอ, สะเดา)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.