JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การขาย

18 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
สงขลา
(, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
หาดใหญ่วิทยาลัย2
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมเทพา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานตอนรับ พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ สต๊อกสินค้า แคชเชียร์ ธุรการ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(ปาดังเบซาร์, สะเดา)

ขับรถยนต์

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
กศน.เมืองสงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ทั่วไป

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน เมืองนครศรีธรรมราช
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ซุปเปอร์ไวเซอร์

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(คลองหอยโข่ง, คลองหอยโข่ง)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจรัสพิชากรนครศรีธรรมราช
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
สงขลา
(เคร็ง, อะชวด)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กอบกาญศึกษามูลนิธิ
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารสากล 
มทร.ตรัง
สงขลา
(คูขุด, สทิงพระ)

พนักงานทั้วไป

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย แคชเชียร์

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา บัญชี 
พณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สายวิทย์คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๓จังหวัดสงขลา
สงขลา
(เกาสะบ้า, เทพา)

ล่าม อินโดนีเซีย-ไทย ไทย-อินโดนีเซีย

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ISLAMIC BANKING 
STAINU JAKARTA, INDONESIA
สงขลา
(จะแหน, สะบ้าย้อย)

พนักงานขาย

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
สงขลา
(พะตง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย พนักงานธุรการ

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สงขลา
(บ้านนา, จะนะ)

พนักงานขาย

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ขับรถส่งของ

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียธรรมวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.