JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
หาดใหญ่วิธทยาลัย 2
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์ 
อะมาดีย๊ะห์มูนิธิ
สงขลา
(ท่าโพธิ์, สะเดา)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สงขลา
(, กระแสสินธุ์)

พนักงานภาคสนาม

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เครื่องเรือนตกแต่งภายใน 
วทอ.การต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

Part Time

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สงขลา
(ม.8, ต.ชิงโค)

พรักงานประจำ

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศรีนครมูลนิธิ
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงายขาย

21 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเจริญศาสตร์
สงขลา
(วังใหญ่, เทพา)

พนักงานเติมรายการสินค้า

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วท.การอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
สงขลา
(คลองหอยโข่ง, คลองหอยโข่ง)

บริการ,พนักงานขับรถ,สงของ,

21 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)

นักเรียนนักศึกษา

20 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วรนารีเฉลิม
สงขลา
(น้ำน้อย, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนรอมาเนีย
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ขับรถยกให้ฝ่ายฝลิต

20 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กอบกุบวิทยาคม
สงขลา
(เขามีเกียรติ, สะเดา)

พนักงานขาย งานครัว เสริฟ

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอระโนด
สงขลา
(ปากแตระ, ระโนด)

พนักทั่วไป

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
สงขลา
(ชุมพล, สทิงพระ)

บริการ

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล2(วัดศรีบุรีรตนาราม)
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิลป์-คำนวน 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

20 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ครูผู้สอน

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สงขลา
(ธารคีรี, สะบ้าย้อย)

พนักงานขาย

19 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.