JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เซลอิสระ

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
สงขลา
(ท่าชะมวง, รัตภูมิ)

เจ้าหน้าที่ธุระการ,ฝ่ายส่งเสริมงานขาย

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(ทุ่งขมิ้น, นาหม่อม)

กุ๊ก ,ผู้ช่วยกุ๊ก ,เชื่อมเหล็ก

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์32
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

งานธุการ,ท่องเที่ยว

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(เกาะใหญ่, กระแสสินธุ์)

พนักงานขาย

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวสงขลา
สงขลา
(ทุ่งใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงาน Sale & Service ประจำ True Shop By Com 7 บิ๊กซีหาดใหญ่

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

-

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนแจ้งวิทยา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานขาย

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

นางแบบ

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาลัยมอทักษิณสงขลา
สงขลา
(ชิงโค, สิงหนคร)

ร.ป.ภ

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ร.ป.ภธนาคาร

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.หาดใหญ่
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขาชัย
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

พนักงานขาย

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

รปภ.สุราษธานื

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรต่างๆของตร. 
โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน
สงขลา
(ควนลัว, หาดใหญ่)

ธุรการ

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พณิชการหาดใหญ่
สงขลา
(ต.สทิงหม้อ, สิงหนคร)

พนักงานขับรถ

17 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอหาดใหญ่
สงขลา
(พะวง, เมือง)

ตามความเหมาะสม

17 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน.ตำบลวังใหม่
สงขลา
(คูหาใต้, รัตภูมิ)

พนักงานทั่วไป

16 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา กา 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

นาฏศิลป์

16 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.