JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา
(สำนักขาม, สะเดา)

พนักงานขาย,พนักงานธุรการ, บัญชี

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพืวเตอร์เพื่อธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานแพ็ค

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
สงขลา
(นาทวี, นาทวี)

พนักงานขาย เคยของสินค้าในห้างมา3ปีค่ะ

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ส่องแสงวิทยา
สงขลา
(ปริก, สะเดา)

พนักงานขาย

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
ศาสูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ
สงขลา
(ต.บ้านพรุ, อ.หาดใหญ่)

sale

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา รับจ้าง 
กศน.
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

ธุรการ อื่นๆ

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(คลองหอยโข่ง, คลองหอยโข่ง)

งานประจำ

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนตากใบ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานประจำ

28 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(ระวะ, ระโนด)

พนักงานขับรถ

28 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตูลวิทยาลัย
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ครูพลพ

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอสะเดา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

พนักงานขาย อื่นฯ

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอัลยามีอะห์ อัลอิสลามียะห์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สงขลา
(พะวง, เมือง)

พนักงานขับรถ พนักงานส่งของ ฝ่ายผลิต

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สงขลา
(ท่าช้าง, บางกล่ำ)

ครูสอนเปียโน

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(, หาดใหญ่)

พนักงานห้าง

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง กรุงเทพฯ
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

เชฟเบเกอรรี่

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนักงานขาย

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
สงขลา
(บ้านนา, จะนะ)

พนักงานขาย

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
สงขลา
(คลองหอยโข่ง, คลองหอยโข่ง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.